chimeryczny


chimeryczny
chimeryczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, chimerycznyni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zmienny, kapryśny w zachowaniu; postępujący dziwacznie, robiący coś raz dobrze, raz źle – bez przyczyny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chimeryczna gwiazda filmowa. Chimeryczny piłkarz. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zmienny, kapryśny; grymaśny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niepokoi chimeryczna forma naszych zawodników. Chimeryczne usposobienie. Chimeryczna pogoda. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • chimeryczny — chimerycznyni 1. «kierujący się urojeniami, fantazją, chimerą; nie dający się urzeczywistnić; nierealny, nieziszczalny, urojony, fantastyczny» Chimeryczny wynalazca. Chimeryczna polityka. Chimeryczne pomysły, idee, nadzieje. 2. «kapryśny,… …   Słownik języka polskiego

  • chimerny — chimernyni pot. → chimeryczny w zn. 2 …   Słownik języka polskiego

  • chimerycznie — przysłów. od chimeryczny a) w zn. 1: Przedstawiać rzeczywistość chimerycznie. b) w zn. 2: Zachowywać się nierówno, chimerycznie …   Słownik języka polskiego

  • chimeryczność — ż V, DCMs. chimerycznośćści, blm rzecz. od chimeryczny a) w zn. 1: Chimeryczność czyichś poglądów. b) w zn. 2: Chimeryczność czyjegoś zachowania, postępowania …   Słownik języka polskiego

  • chimerycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. chimeryczny: Zachowywać się chimerycznie. Grać chimerycznie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chimeryczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. chimerycznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. chimeryczny: Chimeryczność usposobienia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • humorzasty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, humorzastyaści, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} w odniesieniu do człowieka: odznaczający się zmiennością nastroju, miewający humory, kaprysy; chimeryczny {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień